Biznes i finanse

Komornik sądowy – kto to jest i co robi?

Kto to jest?

Komornik to osoba, która pomaga sądowi w egzekwowaniu prawa.

Komornicy są zatrudniani przez sądy do egzekwowania nakazów sądowych, takich jak wyroki i nakazy. Obejmuje to zbieranie pieniędzy należnych wierzycielowi lub egzekwowanie zapłaty grzywien.

Co robi?

Jeśli jesteś winien pieniądze wierzycielowi, może on uzyskać wyrok przeciwko tobie, który jest decyzją prawną stwierdzającą, że jesteś winien pieniądze i musisz je spłacić. Wierzyciel może wówczas wystąpić o wydanie nakazu egzekucji przeciwko Tobie (zwanego czasem „tytułem egzekucyjnym”), co pozwala mu podjąć kroki w celu zmuszenia Cię do zapłacenia tego, co jesteś mu winien. Jeśli w ciągu 14 dni nie otrzyma zapłaty, może wystąpić do komornika o ściągnięcie od Ciebie należności.

Jeśli nie spłacisz dobrowolnie swojego długu, komornik będzie mógł wejść do Twojego mieszkania i zająć wszelkie aktywa o wartości powyżej określonej kwity, które mogłyby zostać sprzedane i wykorzystane do spłaty długu. Nie masz prawa do odwołania się od tego zajęcia, chyba że istnieją wyjątkowe okoliczności, które oznaczają, że nie było to sprawiedliwe lub rozsądne dla oficera egzekucyjnego, aby to zrobić (na przykład, jeśli zabrano samochód bez wystarczającego powiadomienia).

Komornicy są odpowiedzialni za ściąganie niezapłaconych grzywien, opłat i nakazów kompensacyjnych od oskarżonych, którzy ich nie zapłacili lub podali fałszywe informacje o swoich dochodach i środkach. Pobierają również odszkodowania przyznane przez sądy w imieniu powodów lub pozwanych, którzy zostali poszkodowani w wypadkach lub ponieśli straty w wyniku oszustwa lub wprowadzenia w błąd przez inne osoby.

Jeśli potrzebujesz skorzystać z tego typu usług, to koniecznie sprawdź stronę internetową: https://komorniktarnobrzeg.pl/ i poznaj szczegóły.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + 9 =