Biznes i finanse

Przeglądy przeciwpożarowe – co jaki czas powinny się odbywać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w każdym obiekcie przemysłowym czy użytkowym powinna się znajdować wieloelementowa instalacja przeciwpożarowa. Umożliwia ona bowiem skuteczne wykrycie źródła ognia i poinformowanie o jego zaistnieniu znajdujących się w budynku ludzi. Jednocześnie automatycznie gasi pożar za pomocą odpowiednich rozwiązań technologicznych. Aby funkcjonowała w pełni sprawnie, musi być poddawana systematycznej weryfikacji technicznej. Jeśli interesują nas profesjonalne przeglądy ppoż Warszawa to miasto, gdzie działa firma specjalizująca się w tym konkretnym zakresie. 

Zalecenia producenta odgrywają istotną rolę

Standardowy przegląd przeciwpożarowy dotyczy przede wszystkim systemu sygnalizacji ognia, pneumatycznego systemu oddymiającego, tryskaczy sufitowych, hydrantów, gaśnic, wszelkiego rodzaju czujników (zwłaszcza dymu i gazu), kurtyn oraz bram o właściwościach antyogniowych, klap dachowych, a nawet oświetlenia ewakuacyjnego. Częstotliwość sprawdzania wymienionych elementów powinna się odbywać zgodnie z określonymi zaleceniami producenta. Istnieje jednak kluczowy warunek, że nie rzadziej aniżeli co 12 miesięcy. W przypadku węży hydrantowych co pięć lat wymagane jest również przeprowadzenie tzw. próby ciśnieniowej. Wszelkie kwestie związane bezpośrednio z przeglądami instalacji przeciwpożarowych ściśle reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. Dodajmy, że w ramach kontroli stanu technicznego omawianego systemu należy przy okazji rzucić okiem na wentylację i dwie istotne instalacje – gazową oraz elektryczną. W jeszcze większym stopniu ograniczy to ryzyko wybuchu pożaru.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 − 8 =