Branża budowlana

Bezpieczne korzystanie z budynku – jak oznakować drogę ewakuacji?

Każdy wielokondygnacyjny budynek użyteczności publicznej, oprócz wind ma również schody ewakuacyjne. Służą one do wydostania się z obiektu znajdujących się w nim osób w razie wystąpienia pożaru, ataku terrorystycznego z użyciem toksycznych środków chemicznych, lub pojawienia się innych zagrożeń. Dla umożliwienia skutecznej i szybkiej ewakuacji, w różnych punktach rozmieszczone są znaki kierujące do wyjścia awaryjnego.

Intuicyjne piktogramy

Aby zapewnić bezpieczeństwo osób podczas opuszczania budynku, znaki wytyczające drogę muszą być zrozumiałe dla wszystkich. Warunki te spełniają znormalizowane symbole graficzne, naniesione na rzucające się w oczy tablice ewakuacyjne. Każdy administrator budynku może zakupić je na przykład na stronie: https://www.znaki24.pl/oznakowania-ostrzegawcze-i-ewakuacyjne/znaki-ewakuacyjne-aa.html. Następnie powinien je rozmieścić tak, aby z każdego miejsca był widoczny chociaż jeden znak wskazujący strzałką kierunek.

Widoczność jest ważna

Może pojawić się sytuacja, że w trakcie zdarzenia nastąpi awaria prądu i obiekt będzie pozbawiony źródeł światła. Dlatego dla zwiększenia bezpieczeństwa, droga ewakuacyjna powinna być oznakowana za pomocą tablic informacyjnych i ostrzegawczych – fotoluminescencyjnych. Emitują one obraz nawet w ciemnych pomieszczeniach. Dzięki temu, cały ciąg komunikacyjny będzie widzialny w każdych warunkach i osoby, które znajdą się w niebezpieczeństwie będą poruszać się ku wyjściu wytyczoną trasą. W razie potrzeby, znajdą równie dobrze oznakowane okno ratunkowe, telefon, albo punkt pomocy medycznej.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × dwa =