Sposób życia i styl

Jakie kroki należy podjąć, aby postawić znak na konkretnej drodze?

Znaki drogowe towarzyszą nam, na co dzień. Mijamy je w drodze do szkoły, pracy czy w czasie wolnym. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, w jaki sposób przebiega proces ich umieszczania. A ten w dużej mierze zależy od tego, przy jakiej drodze ma stanąć dany znak.

Stawianie znaków na drogach publicznych

Zgodnie z polskim prawem a konkretnie ustawą o ruchu drogowym zarządzaniem drogami publicznymi należy do danego podmiotu prawnego. I tak na przykład drogami powiatowymi oraz gminnymi zarządza starosta. Władza ta zarządza drogami a więc także znakami umieszczonymi po obu jej stronach. Jednak sam wniosek o postawienie znaku może złożyć każdy. Wniosek ten powinien być jednak poparty jakimś realnym zapotrzebowaniem jak na przykład zbyt duża prędkość dopuszczalna w okolicy miejsca chętnie uczęszczanego przez dzieci. Jednak ostatecznie to urzędnik określa czy dany projekt zgodny jest z organizacja ruchu i podejmuje decyzja o ewentualne postawienie takiego znaku. Po wydaniu decyzji pozytywnej, postawieniem znaku zajmuje się specjalistyczna firma taka jak między innymi https://www.matech.com.pl/pl/. Działalności tego typu zajmują się zwykle zarówno sprzedażą znaków jak i ich prawidłowym zamocowaniem

Znaki drogowe – na drogach prywatnych

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku dróg prywatnych. W tym przypadku o postawieniu danego znaku decyduje właściciel lub zarządca terenu. Stosuje się dokładnie te same znaki, które stosowane są na drogach publicznych, pamiętać jednak trzeba, że samo umieszczenie znaku musi być w 100% zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. Za postawienie znaku niezgodnego z przepisami grozi zwykle kara finansowa.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa + trzynaście =