Branża budowlana

Konwencjonalne, drogowe twarde, wielorodzajowe, modyfikowane polimerami – klasyfikacja i właściwości asfaltów

Obecnie asfalty konwencjonalne zostały zastąpione przez asfalty drogowe, wielorodzajowe, czy modyfikowane. Rafinerie oferują produkty dostosowane do potrzeb obecnych wymagań, a nawierzchnie wykonywane z nowoczesnych asfaltów są długowieczne i niezawodne. Obecnie można wyróżnić następujące rodzaje asfaltów.

Asfalty drogowe

To asfalty do wykonywania mieszanek mineralno-asfaltowych mają zastosowanie przy układaniu nawierzchni dróg o małym lub średnim ruchu. Stosuje się je także na drogach o ruchu ciężkim, ale tylko przy wykonywaniu dolnych warstw mas bitumicznych. Ze względu na stopień penetracji asfaltu (czyli jego twardość) wyróżnia się następujące klasy asfaltów drogowych: 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220. Najważniejsze parametry asfaltów drogowych to penetracja i temperatura mięknienia, a do ich określania stosuje się penetrometr do asfaltu oraz aparat do wykonywania badania “pierścienia i kuli”.

Asfalty modyfikowane

Są to asfalty drogowe wzbogacone o dodatki polimerowe, które w znacznym stopniu wpływają na wytrzymałość mieszanek mineralno-asfaltowych z nich wykonywanych. Dodatki powodują, że masa bitumiczna staje się dużo bardziej elastyczna i odporna na koleinowanie. Dodatkowo jest ona bardziej wytrzymała na skrajnie trudne warunki atmosferyczne, co jest bardzo doceniane przez projektantów, ponieważ bardzo wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla nawierzchni dróg. Wyróżnia się następujące klasy asfaltów modyfikowanych: 10/40-65, 25/50-55, 25/55-60, 45/80-55, 45/80-65, 65/105-60. Warto wiedzieć, że liczba po myślniku oznacza temperaturę mięknienia asfaltu. W przypadku badań asfaltów modyfikowanych – inaczej niż w przypadku badania konstrukcji betonowych, do których wykorzystuje się młotek Schmidta – najważniejsze będą pomiary penetracji, temperatury mięknienia i nawrotu sprężystego. Ostanie z wymienionych badań wykonuje się za pomocą duktylometru.

Asfalty wielorodzajowe

Są to asfalty drogowe o poprawionych właściwościach na wysokie oraz niskie temperatury. Podobnie jak przy asfaltach modyfikowanych, za pomocą dodatków polepsza się właściwości gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Nawierzchnie wykonywane za pomocą asfaltów wielorodzajowych są bardziej odporne na koleinowanie niż mieszanki na zwykłych asfaltach drogowych i mają wyższy moduł sztywności. Klasy asfaltów wielorodzajowych są podobne jak przy asfaltach drogowych (20/30, 35/50 i 50/70), jednak różnią się temperaturami mięknienia. Dostosowywanie klasy asfaltu do kategorii ruchu jest takie same jak przy asfaltach drogowych (np. asfalt 50/70 dla drogi KR1), ale wykonana nawierzchnia jest trwalsza.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedem + 12 =