Technika i motoryzacja

Jak często należy serwisować wózki widłowe?

Wózki widłowe są urządzeniami, które wykorzystuje się w bardzo wielu miejscach. Dzięki ich specyficznej budowie, w łatwy sposób można transportować różnego rodzaju towary. Wózki widłowe, podobnie jak inne pojazdy muszą być regularnie serwisowane i poddawane okresowym przeglądom, dzięki którym ich użytkowanie jest w pełni bezpieczne.

Jak przebiega serwisowanie wózków widłowych?

Posiadanie oraz użytkowanie wózków widłowych regulowane jest przepisami prawa. Wyróżnia się trzy rodzaje przeglądów, jakim poddawane są wózki widłowe. Przeprowadza się je w czasie, który jest jasno określony przepisami prawa, a także zaleceniami, jakie wydaje ich producent. Pierwszym przeglądem jest codzienne sprawdzanie jego stanu technicznego jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Jest za to odpowiedzialny operator wózka, który musi skontrolować to, czy nadaje się on do wykonywania pracy. Ma to na celu przede wszystkim wykrycie nieprawidłowości, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego prawidłowe funkcjonowanie, a także bezpieczeństwo operatora oraz innych pracowników. Wszelki wykryte nieprawidłowości muszą być natychmiast zgłoszone oraz niezwłocznie naprawione. Wózki z pełnym dozorem technicznym powinny być poddawane przeglądom konserwacyjnym co 30 dni. Podlegają one także obowiązkowi przeglądów okresowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego co najmniej raz w roku. Jeśli dozór ten jest ograniczony taki przegląd należy wykonywać co 60 dni. Jeden z serwisów zajmujących się przeglądami wózków widłowych znaleźć można na stronie http://serwis-mjk.pl/.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + 16 =